Winkelwagen 0
€ 0,00

Over ons

Energie van Noordoost Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Gemeente Dinkelland
Gemeente Losser
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Tubbergen

Onder de naam Energie van Noordoost Twente dragen we bij aan de landelijke, regionale en lokale energietransitie. Zo willen we samen de CO2 uitstoot verminderen. Dat betekent dat we van fossiele brandstoffen als olie, aardgas en steenkolen geleidelijk aan overschakelen naar duurzame energie als zon, wind en aardwarmte. Onze doelstelling: in 2030 willen we 50% van ons energieverbruik duurzaam opwekken en in 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn. 

Samenwerking op lokaal beleid

Goed omgaan met energie begint bij goede afspraken. In Energie van Noordoost Twente bundelen we onze kennis en zorgen we voor een gedragen, afgestemd beleid op energie en warmte in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Samenwerking met inwoners, ondernemers en duurzame initiatieven

Om duurzamer met onze energie om te gaan moeten we als inwoners, ondernemers en overheid samen de schouders eronder zetten. Energie van Noordoost Twente zet projecten op om duurzame energie van de grond te krijgen, brengt lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen en adviseert u als inwoner hoe u uw huis kunt verduurzamen.

Samenwerking binnen de energiestrategie Twente

Alle gemeenten in Nederland hebben, vanuit het Nationaal klimaatakkoord, de opdracht om duurzame energie op land op te wekken. In Nederland wordt hiervoor per regio een plan gemaakt. Al die regionale plannen vormen samen de landelijke Energietransitie. Wij werken samen met 10 andere gemeenten in de Regio Twente (RES Twente) aan de Energietransitie. Binnen de RES Twente werken de 4 gemeenten van Noordoost Twente als 1 gebied met gezamenlijke afspraken.


Foto April 2021

Samen werken we aan een duurzaam en energieneutraal Noordoost Twente!
Bestuur energie van Noordoost

Van links naar rechts: Ursula Bekhuis (Tubbergen), Jaimi van Essen (Losser), Ben Blokhuis (Dinkelland), Evelien Zinkweg (Oldenzaal)